کشورهایی با برنامه ویزای طلائی یا شهروندی از طریق سرمایه گذاری که برنامه شهروندی از طریق تولد ارائه می دهند

گردشگری زایمان

شهروندی از طریق  تولد، حق هر  نوزاد متولد شده در قلمرو یک کشور برای اخذ شهروندی است. امروزه بیش از 30 کشور شهروندی از طریق تولد را به نوزادان اعطا می کنند.

تقریبا تمام کشورهای اروپا، آسیا، آفریقا و اقیانوسیه در زمان تولد شهروندی را بر اساس اصل خون اعطا می کنند که در آن شهروندی به جای محل تولد از طریق والدین به ارث برده می شود یا موارد محدودی که در آن شهروندی از طریق تولد تنها به کودکان مهاجران خاص تعلق می گیرد. محبوبیت این نوع شهروندی باعث محبوبیت گردشگری زایمان شده است.

گردشگری زایمان به معنی مسافرت به کشور دیگری، برای دریافت شهروندی خودکار برای کودک متولد شده است. در تلاش برای تضعیف گردشگری زایمان، چندین کشور قوانین شهروندی خود را در زمان های مختلف تغییر داده اند. به طور عمده شهروندی در صورتی به کودک متولد شده تعلق می گیرد که حداقل یکی از والدین شهروندی آن کشور را داشته باشد یا اقامت دائم قانونی آن کشور را داشته باشد و سالها در آنجا زندگی کرده باشد. شهروندی از طریق تولد یک قانون ملی است که مشخص می کند تحت چه شرایطی فرد می تواند مدعی دریافت شهروندی از طریق تولد باشد.

حق شهروندی بدون قید و شرط اتوماتیک بیشتر در آمریکا و کارائیب رایج است در حالی که نسخه محدودی در برخی از کشورهای اروپایی و استرالیا ارائه شده است. هیچ کشور اروپایی در حال حاضر شهروندی از طریق تولد را بدون قید و شرط اعطا نمیکند. مالتا حق شهروندی از طریق تولد را منسوخ کرده است.

اجازه دهید نگاهی به شهروندی از طریق تولد درکشورهائی که ویزای طلایی و شهروندی را از طریق سرمایه گذاری ارائه می دهند ، بیاندازیم. تمام کشورها با برنامه ویزای طلائی / شهروندی از طریق سرمایه گذاری، تابعیت مضاعف همراه با شهروندی از طریق تولد را ارائه می دهند.

1. ایالات متحده آمریکا

اصلاحیه چهارم قانون اساسی ایالات متحده، که در سال 1868 تصویب شده است، به شرح زیر است: همه افراد متولد یا تبعه در ایالات متحده و محل های تحت حاکمیت آن، شهروند ایالات متحده و ایالتی هستند که در آن اقامت دارند.

بر اساس تحلیل مؤسسه سیاست مهاجرت

• 1.3 میلیون کودک با دو والدین که هر دو مهاجر غیر قانونی هستند زندگی می کنند.

• 1.8 میلیون نفر با یک والد غیر قانونی و یکی از والدین مهاجر قانونی زندگی می کنند.

• 909,000 نفر تنها با یکی از والدین که مهاجر غیرقانونی است زندگی می کنند.

ایالات متحده شهروندان و صاحبان گرین کارت در سراسر جهان را مشمول پرداخت مالیات کرده است، حتی اگر هرگز در این کشور زندگی نکرده باشند. ساکنان دائمی ایالات متحده نیز مشمول پرداخت مالیات در سراسر جهان هستند. مالیات در سراسر جهان اغلب دلیلی برای لغو شهروندی یا وضعیت اقامت شهروندان ایالات متحده یا ساکنین دائمی آن است.

2. کانادا

گردشگری زایمان در کانادا منجر به شهروندی نوزاد بدون قید و شرط  و بدون در نظر گرفتن وضعیت مهاجرت پدر و مادر می شود، مگر اینکه پدر و مادر دیپلمات باشند.

3. استرالیا

افرادی که در استراليا متولد می شوند، شهروندی استراليا را تنها در صورتی اخذ می کنند که حداقل يکی از والدین شهروندی یا اقامت این کشور داشته باشد و یا صرف نظر از وضعیت شهروندی پدر و مادر خود، به مدت 10 سال در استرالیا زندگی کرده باشد.

4. ایرلند

ایرلند قانون شهروندی از طریق تولد را در سال 2005 اصلاح کرد بدین صورت که حداقل یکی از والدین شهروند ایرلندی یا شهروند بریتانیا باشند و یا اقامت دائم برای سکونت در ایرلند یا ایرلند شمالی داشته باشند و یا افرادی با داشتن اقامت قانونی که حداقل 3 سال از 4 سال آخر مدت اقامت خود را در ایرلند اقامت داشته باشد (به استثنای دانشجویان و پناهجویان).

ایرلند آخرین کشور در اروپا بود که شهروندی از طریق تولد را منسوخ کرد.

5. انگلستان

از 1 ژانویه 1983، حداقل یکی از والدین باید شهروند انگلیسی باشند و یا به طور قانونی "ساکن" کشور با حق اقامت دائمی باشد و یا، بدون در نظر گرفتن وضعیت شهروندی پدر و مادر خود، 10 سال از تولد کودک در انگلستان گذشته باشد.

6. مالتا

منسوخ شده

مالتا شهروندی از طریق تولد را منسوخ کرده است.

مالتا شهروندی از طریق تولد را  برای کسانی که در مالتا قبل از 1 آگوست 2001 متولد شده بودند، بدون در نظر گرفتن شرایط والدین خود، به طور اتوماتیک صادر کرد.

7. پرتغال

یک کودک متولد شده در پرتغال که تابعیت کشور دیگری را ندارد شهروند پرتغالی محسوب می شود. همچنین فردی با والدین خارجی که در زمان تولد در خدمت دولتهای خود نیستند و فرد اعلام می کند که می خواهد پرتغالی باشد و با شرایطی که یکی از والدین به طور قانونی برای حداقل دو سال از زمان تولد در پرتغال اقامت داشته باشد، یک شهروند پرتغالی است.

صفحه مرتبط : اقامت اروپا 

8. اسپانیا

یک کودک متولد اسپانیا با والدین خارجی در صورتی می تواند شهروندی اسپانیا را از طریق تولد کسب کند که یکی از والدین نیز در اسپانیا متولد شده باشند یا هیچ یک از والدین نتوانند ملیت خود را به فرزند (والدین بدون وطن) انتقال دهند.

9. یونان

دولت یونان در اصلاحیه شماره 2004 اعلام کرد: "فردی که در قلمرو یونان متولد شده است، در صورتی می تواند شهروندی یونان از طریق تولد را کسب کند که  نتواند تابعیت کشور دیگری را کسب کند یا ملیتی نامعلوم داشته باشد.

در اصلاحیه شماره 2004 در سال 2015، یک کودک با والدین خارجی که در یونان به دنیا آمده است، در صورتی می تواند تابعیت یونان را کسب کند که در مدارس ابتدایی حضور داشته باشد و والدین در یونان اقامت قانونی (5 سال یا  10 سال اگر فرزند قبل از 5 سال اقامت قانونی متولد شده باشد) داشته باشند.

یک سال پس از اجرای قانون (از جولای 2016)، از 27,720 درخواست ارسال شده، 6,029 کودک شهروندی یونان را کسب کردند.

10. نیوزلند

از تاریخ 1 ژانویه 2006، فردی که در نیوزیلند متولد شده، شهروندی این کشور را تنها در صورتی می تواند کسب کند که حداقل یکی از والدین شهروندی یا اقامت دائم نیوزیلند را داشته باشند (شامل شهروندان استرالیایی و اقامت دائم آنجا نیز می شود).

11. آنتیگوا و باربودا

کودک با تولد در آنتیگوا و باربودا شهروندی این کشور را کسب می کند مگر اینکه والدین کودک دیپلمات خارجی باشند و هیچ یک از والدین شهروند این کشور نباشند یا یکی از والدین دشمن بیگانه باشد و کودک در محلی تحت اشغال دشمن متولد شده باشد.

12. دومینیکا

کودک با تولد در دومینیکا شهروندی این کشور را کسب می کند مگر اینکه والدین کودک دیپلمات خارجی باشند و هیچ یک از والدین شهروند این کشور نباشند یا یکی از والدین دشمن بیگانه باشد و کودک در محلی تحت اشغال دشمن متولد شده باشد.

13. گرانادا

کودک با تولد در گرانادا شهروندی این کشور را کسب می کند مگر اینکه والدین کودک دیپلمات خارجی باشند و هیچ یک از والدین شهروند این کشور نباشند یا یکی از والدین دشمن بیگانه باشد و کودک در محلی تحت اشغال دشمن متولد شده باشد.

14. سنت لوسیا

کودک با تولد در سنت لوسیا شهروندی این کشور را کسب می کند مگر اینکه والدین کودک دیپلمات خارجی باشند و هیچ یک از والدین شهروند این کشور نباشند یا یکی از والدین دشمن بیگانه باشد و کودک در محلی تحت اشغال دشمن متولد شده باشد.

15. سنت کیتس و نویس

 کودک با تولد در سنت کیتس و نویس شهروندی این کشور را کسب می کند مگر اینکه والدین کودک دیپلمات خارجی باشند و هیچ یک از والدین شهروند این کشور نباشند یا یکی از والدین دشمن بیگانه باشد و کودک در محلی تحت اشغال دشمن متولد شده باشد.

 

 

 

برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های اخذ اقامت یا تابعیت از طریق سرمایه گذاری با مشاوران کنکاش تماس حاصل فرمایید.