چگونه قیمت شهروندی قبرس از 25 میلیون یورو به 2 میلیون یورو کاهش یافت؟

شهروندی قبرس

نخستین برنامه اخذ تابعیت و پاسپورت از طریق سرمایه گذاری در اروپا توسط دولت قبرس در سال 2007 ارائه شد. در این برنامه، متقاضیان اخذ تابعیت و پاسپورت قبرس ملزم به سرمایه گذاری در قبرس به ارزش 15 میلیون پوند قبرس (معادل 25 میلیون یورو امروز) بودند. در ابتدا این برنامه محبوبیت چندانی نداشت اما با کاهش الزامات برنامه توسط دولت این کشور در سال 2013، افراد زیادی متقاضی شرکت در برنامه شدند.

 

این طرح سرمایه گذاری از سال 2013 تا امروز، 6.5 میلیارد یورو سرمایه خارجی وارد کشور قبرس کرده است. در حال حاضر با 700 متقاضی در هر سال و سرمایه گذاری به ارزش حداقل 2.1 میلیون یورو به ازای هر متقاضی، سالانه حداقل 1.4 میلیارد یورو سرمایه وارد کشور قبرس می شود.

 

 صفحه مرتبط : اقامت اروپا 

شهروندی قبرس

سیر نزولی قیمت برنامه شهروندی قبرس

2007 – افراد با سرمایه گذاری به ارزش حداقل 25 میلیون یورو می توانستند شهروندی قبرس را بدست آورند.

2011 – حداقل میزان سرمایه گذاری به 10 میلیون یورو کاهش یافت.

2013 – حداقل میزان سرمایه گذاری مجددا به 3 میلیون یورو کاهش یافت. این کاهش به دلیل بحران مالی قبرس در سال 2013 بود.

2016 - برای تشویق به تعداد بیشتر سرمایه گذاری، حداقل میزان سرمایه گذاری به 2 میلیون یورو کاهش یافت که نقطه عطف دیگری در این برنامه بود.

2018 -  حداقل میزان سرمایه گذاری همان 2 میلیون یورو باقی ماند، اما هزینه ثبت شهروندی از طریق سرمایه گذاری به مبلغ 700 یورو اعمال شد.

 

2019 -  حداقل میزان سرمایه گذاری به 2.15 میلیون یورو افزایش یافت. همچنین، اخذ ویزای شنگن الزامی شد.


برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه اخذ تابعیت و پاسپورت از طریق خرید ملک در قبرس با مشاوران کنکاش تماس حاصل فرمایید.