پیست اسکی آیز مونته نگرو، اولین پروژه تایید شده برنامه اخذ شهروندی مونته نگرو از طریق سرمایه گذاری

پاسپورت مونته نگرو

پروژه های برنامه های اخذ شهروندی از طریق سرمایه گذاری الزاما نباید مربوط به تفرجگاه های ساحلی باشند. دولت مونته نگرو منطقه کوهستانی را برای برنامه شهروندی خود معرفی کرده است.

به گزارش ویجستی، وزارت توسعه گردشگری مونته نگرو اعلام کرده است که یک پروژه ساخت هتل در مناطق شمالی مونته نگرو برای برنامه سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. ساخت این هتل، پیست های اسکی مونته نگرو را توسعه می دهد.

 

یکی از اهداف معرفی برنامه اخذ تابعیت و پاسپورت مونته نگرو، پیشرفت اقتصادی مناطق شمالی توسعه نیافته مونته نگرو است. با همین هدف، دولت مونته نگرو، انگیزه هایی را برای تشویق سرمایه گذاران به انتخاب مناطق شمالی این کشور ایجاد کرده است. در حال حاضر میزان سرمایه گذاری در مناطق مرکزی و ساحلی مونته نگرو بیشتر از نقاط دیگر است.

 

صفحه مرتبط : اقامت اروپا 

  

برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های اخذ پاسپورت مونته نگرو با مشاوران کنکاش تماس حاصل فرمایید.