عدم صدور ویزا توسط سفارت پرتغال در پروسه های اخذ گلدن ویزا و انجل ویزا خللی ایجاد نمی کند

صدور ویزا برای پرتغال

با وجود اینکه سفارت پرتغال بخش صدور ویزا برای ایرانی ها را موقتا متوقف کرده است، این مسئله در روند دریافت اقامت پرتغال از طریق خرید ملک و یا انجل ویزا اختلال ایجاد نمی کند.

تمامی مراحل اخذ اقامت از این کشور در اداره مهاجرت در خود کشور پرتغال انجام می شود و تنها مراجعه ما به سفارت برای تایید مدارک است. بنابراین، هیچ مشکلی در روند پرونده ها به وجود نمی آید.

 

شرکت کنکاش همچنان برنامه های ویزای طلایی پرتغال و انجل ویزای پرتغال را بهترین برنامه های اخذ اقامت اروپا برای ایرانی ها می داند.

انواع ویزای پرتغال

- گردشگری

- تجاری

- بازرگانی

- خانواده و دوستان

- ماموریت های رسمی 

- رقابت های ورزشی

هزینه اخذ انواع ویزای پرتغال

-  هزینه صدور انواع ویزای پرتغال برای هر متقاضی بزرگسال معادل با 60 یورو و برای هر کودک بین 6 تا 12 سال معادل با 35 یورو است.         

VFS Global

  VFS ارائه دهنده خدمات مجاز بیرونی دفترهای دیپلماتیک برای ارائه خدمات غیر قضائی پذیرش و پردازش درخواست های ویزای پرتغال در ایران است.

VFS Global فقط مجاز به ارائه خدمات پشتیبانی اداری از جمله جمع آوری درخواست های ویزا و پس دادن پاسپورت ها در نامه های مهر و موم شده به متقاضیان است.

تصمیم گیری در مورد صدور یا رد کردن ویزا و زمان پردازش یک درخواست ویزا حق انحصاری دفترهای دیپلماتیک در ایران است. VFS نقش و یا تأثیری در نتیجه درخواست ویزا ندارد و هیچ گونه مشاوره ارزیابی مربوط به ویزا به متقاضیان ارائه نمی دهد.

 

 

برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های اخذ اقامت پرتغال  با مشاوران کنکاش تماس حاصل فرمایید.