پرتغال برای بهبود طرح ویزای طلایی، توصیه های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را دنبال می کند

اقامت پرتغال

به گزارش خبرگزاری پرتغال، سانتوس سیلوا، وزیر امور خارجه پرتغال، اعلام کرده است که طرح اخذ اقامت پرتغال از طریق خرید ملک به توصیه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بهبود داده می شود.

وی همچنین اذعان داشت که دولت با پیروی از توصیه هایی که از سوی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی دریافت کرده است، توانسته برنامه ویزای طلائی را بهبود بخشد.

وی گفت: "سال گذشته، توصیه های سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، دسترسی توسط اداره مالیاتی ما و به اشتراک گذاشتن اطلاعات مالیاتی مربوط به ذینفعان ویزای طلایی با سایر ادارات مالیاتی و بودجه سال 2019 را تسهیل بخشید".

وزیر افزود: در پرتغال هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند برنامه ویزای طلایی پرتغال با اهداف غیرقانونی یا جنایی اجرا شده است و در پروسه ویزای طلایی هیچکس به عنوان مجرم محکوم نشده است.

وزیر از مردم خواست تا هر گونه فعالیت های غیرقانونی در مورد  ویزای طلایی پرتغال را به مقامات گزارش دهند.

وی در گفتگو با لوسا آژانس خبری پرتغال افزود: "از زمان آغاز برنامه در سال 2012، این برنامه در حدود 4.5 میلیارد یورو سرمایه وارد کشور کرده است و این مزیت باید حفظ شود، و آنچه که لازم است باید بهبود یابد، به طوری که کشور این ابزار مفید را از دست ندهد".

 

صفحه مرتبط : اقامت اروپا 

  

 برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ویزای طلایی پرتغال با مشاوران کنکاش تماس حاصل فرمایید.