میزان موفقیت در برنامه سرمایه گذاری انگلستان 96 درصد است

برنامه سرمایه گذاری انگلستان

انگلستان ویزای سرمایه گذار تایر 1 را در ازاء سرمایه گذاری به ارزش حداقل مبلغ 2 میلیون پوند به افراد سرمایه دار اعطا می کند. ویزای اعطا شده به مدت 3 سال و 4 ماه اعتبار دارد، که می تواند برای 2 سال دیگر تمدید شود. مجوز اقامت انگلستان و در نهایت اخذ شهروندی از مزایای دریافت این ویزا است.

شرایط اخذ اقامت از طریق برنامه تایر 1 انگلستان به شرح ذیل است:

• ارسال درخواست اخذ اقامت پس از 2 سال، در صورت سرمایه گذاری به مبلغ 10 میلیون پوند

• ارسال درخواست اخذ اقامت پس از 3 سال، در صورت سرمایه گذاری به مبلغ 5 میلیون پوند

• ارسال درخواست اخذ اقامت پس از 5 سال، در صورت سرمایه گذاری به مبلغ 2 میلیون پوند

بر اساس آخرین آمار منتشر شده، در مجموع 137 درخواست در سه ماه اول سال 2019 مورد تایید قرار گرفته است. همچنین تعداد درخواست های دریافت شده برای این برنامه 49 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. با احتساب 5 درخواست رد شده، در حدود 274 میلیون پوند سرمایه از طریق این برنامه در سه ماه اول سال به بودجه انگلستان تزریق شده است. 

میزان ویزاهای صادر شده در سه ماه اول سال 2019، 96 درصد بوده است.

 

صفحه مرتبط : اقامت پرتغال از طریق خرید ملک

درخواست ها و ویزاهای صادر شده در  2018 و  3ماه اول 2019

برنامه سرمایه گذاری انگلستان

برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های اخذ اقامت اروپا یا پاسپورت دوم با مشاوران کنکاش تماس حاصل فرمایید.