مونته نگرو معاهده بازرگانی و معاهده سرمایه گذاری با آمریکا دارد

پاسپورت مونته نگرو

مونته نگرو معاهده E1 / E2 با ایالات متحده را در سال 1882 امضاء کرد

مونته نگرو                      E-1            معاهده بازرگانی            15 نوامبر 1882

مونته نگرو                      E-2            معاهده سرمایه گذاری    15 نوامبر 1882

ویزای E-2 یک جایگزین بهتر برای ویزای EB-5 برای افراد سرمایه دار است که نمی خواهند به ایالات متحده مهاجرت کنند، اما به طور منظم برای کسب و کار و برنامه ریزی مالیاتی از ایالات متحده بازدید می کنند.

طبق گزارش خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، معاهده E-2 به شهروندان کشور طرف قرارداد این اجازه را می دهد (کشوری که با ایالات متحده قرارداد تجارت و ناوبری دارد) که زمانی که مبلغ قابل توجهی در کسب و کار در آمریکا سرمایه گذاری کنند، بتوانند اقامت آمریکا را بدست آورند.

هر دو ویزاهای E-1 و E-2 به اتباع کشورهای «عضو معاهده»، پس از راه اندازی کسب و کار تصویب شده، اجازه می دهد با خانواده خود در ایالات متحده زندگی کنند. هر 2 ویزا ابتدا اجازه اقامت حداکثر به  مدت 2 سال را می دهند. با این حال، هر 2 آن ها می توانند برای دوره های اضافی دو ساله تمدید شوند.

هیچ محدودیتی در تعداد دفعاتی که می توان ویزا را تمدید کرد وجود ندارد. تمدید به طور کلی بستگی به توانایی دارنده ویزا در ادامه کسب و کار با موفقیت دارد.

 

صفحه مرتبط: پاسپورت مونته نگرو

تفاوت اصلی بین این 2 در نوع قرارداد است

E-1 : بازرگان: طرف قرارداد ، همسر یا فرزند - برای شرکت های تجاری و افرادی که در حال تجارت بین المللی بین ایالات متحده و کشور طرف قرارداد هستند. حجم تجارت باید به اندازه ای باشد که بتوان تعدادی از مردم ایالات متحده را استخدام کند و اکثریت تجارت بین المللی بازرگان را تشکیل دهند.

 E-2 : سرمایه گذار: طرف قرارداد، همسر یا فرزند - برای کسانی که سرمایه گذاری قابل توجهی در یک کسب و کار در ایالات متحده انجام داده اند که در آن سرمایه گذار حداقل 50 درصد مالکیت را دارد. سرمایه گذاری باید برای فراهم کردن اشتغال برای تعدادی از مردم در ایالات متحده کافی باشد و باید در یک تجارت فعال در ایالات متحده باشد.

برای واجد شرایط طبقه بندی E-2 بودن، سرمایه گذار طرف قرارداد باید:

• تابعیت یکی از کشور هائی را که با ایالات متحده قرارداد تجارت و ناوبری دارد را داشته باشد

• سرمایه گذاری کرده یا به طور فعال در روند سرمایه گذاری، مقدار قابل توجه ای سرمایه را در یک شرکت در ایالات متحده وارد کند

• به دنبال ورود به ایالات متحده به منظور توسعه و هدایت سرمایه گذاری باشد. این با نشان دادن مالکیت حداقل 50درصد از شرکت یا داشتن کنترل عملیاتی از طریق سمت مدیریتی و یا سایر دستگاهها امکان پذیر است.

درخواست برای ویزای E1 / E2 به عنوان شهروند مونته نگرو، مستلزم اقامت دائم و آدرس ثبت شده در مونته نگرو است.

 

 

برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های اخذ اقامت اروپا یا پاسپورت دوم با مشاوران کنکاش تماس حاصل فرمایید.