مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

شرکت کنکاش برای اخذ اقامت کانادا از این روش اقدام نمی کند

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

برنامه های مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری توسط دولت این کشور برای جذب افراد  ثروتمند و سرمایه آنها در عرصه کسب و کار معرفی شده است. سرمایه گذاران و خانواده های آن ها می توانند اقامت دائم کانادا را با رعایت 5 معیار تعیین شده توسط دولت دریافت کنند:

1) متقاضی باید قادر به اثبات تجربه کاری خود (بر اساس آنچه که در قوانین تعریف شده است) باشد. در اصل، او باید حداقل 2 سال از 5 سال قبل از ارائه درخواست، یک کسب و کار واجد شرایط را اداره یا مدیریت کرده باشد.

2) ارزش دارائی های قانونی متقاضی و همسر باید حداقل 2 میلیون دلار کانادا باشد.

3) تمام اعضای خانواده باید ارزیابی های پزشکی و امنیتی کانادا را انجام داده باشند.

4) متقاضیباید تحت یکی از برنامه های مهاجرت از طریق سرمایه گذاری برای یک دوره 5 ساله بدون سود، 1.2 میلیون دلار سرمایه گذاری کند. این سرمایه گذاری را دولت تضمین می کند. این مبلغ در پایان دوره سرمایه گذاری به طور کامل به متقاضی برگردانده می شود.

5) متقاضی همچنین بر اساس یک سیستم مبتنی بر امتیاز دهی با معیارهای سن، زبان و تحصیلات، تجربه و زمان صرف شده در کبک ارزیابی خواهد شد.

روش های متعددی برای اخذ اقامت این کشور وجود دارد. محبوب ترین برنامه های اقتصادی عبارتند از:

-برنامه مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک

 -برنامه اکسپرس انتری (فدرال)

 برنامه های مهاجرت استانی (PNP)-برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری با مشاوران کنکاش تماس حاصل فرمایید.