شهروندی و مقیم مالیاتی دو مفهوم متفاوت هستند

شهروندی و مقیم مالیاتی

اغلب افراد مفاهیم شهروندی و مقیم مالیاتی را با هم اشتباه می گیرند، اما شهروندی به معنای مقیم مالیاتی نیست. درک نامناسب از برنامه های اخذ شهروندی از طریق سرمایه گذاری منجر به این دیدگاه شده که این برنامه ها فرار مالیاتی را تسهیل می کنند و  امکان نادیده گرفتن گزارش مالیاتی استاندارد بین کشور ها را فراهم می سازند.

پرداخت مالیات بر اقامت در بسیاری از کشورها بسیار رایج است، اما حضور فیزیکی شرط اصلی آن است. در بعضی از کشورها، وضعیت مقیم مالیاتی افراد براساس مالکیت یک خانه یا داشتن محل اقامت، خانواده و سود مالی تعیین می شود. حتی در برخی از کشورها بر اساس وضعیت اقامت دائم فرد، بر درآمد جهانی او مالیات تعلق می گیرد.

مقیم مالیاتی به قانون حضور فیزیکی 183 روز در سال دلالت دارد. با حضور حداقل 183 روز در سال در یک کشور، شما به عنوان مقیم مالیاتی آن کشور  محسوب می شوید.

برنامه های اخذ شهروندی از طریق سرمایه گذری، اجتناب یا فرار از پرداخت مالیات را تسهیل نمی کنند. بسیاری از افراد بر این باورند که شهروندی یک کشور به معنای مقیم مالیاتی آن کشور است، اما این مسئله صحت ندارد. افرادی که شهروندی یک کشور را از طریق سرمایه گذاری به دست می آورند، به صورت اتوماتیک مقیم مالیاتی آن کشور نمی شوند.

حدود نود درصد از افرادی که شهروندی یک کشور را از طریق برنامه های سرمایه گذاری به دست آورده اند، زندگی در کشور خود را ترجیح می دهند و در نتیجه مشمول پرداخت مالیات در کشور دوم نمی شوند.

وزارت دارائی مالتا در بیانیه ای اعلام کرد که افرادی که در برنامه های مهاجرت و شهروندی از طریق سرمایه گذاری مالتا شرکت می کنند، به طور خودکار به مقیم مالیاتی در مالتا تبدیل نمی شوند و از مزایای مالیاتی پس از دریافت شهروندی مالتا، برخوردار نخواهند شد. طبق قوانین مالیاتی مالتا، فردی مقیم مالیاتی مالتا در نظر گرفته می شود که در مالتا حضور فیزیکی داشته باشد.

همچنین واحد اعطای تابعیت و پاسپورت دومینیکا اعلام کرده که «شهروندی دومینیکا به معنای مقیم مالیاتی دومینیکا نیست

تمامی کشورهای دارای برنامه اخذ شهروندی از طریق سرمایه گذاری, یک معاهده با کشورهای بین المللی برای رعایت قوانین مربوط به فرار یا اجتناب از پرداخت مالیات امضاء کرده اند.

 

 

صفحه مرتبط : اقامت اروپا 

کدام یک از کشور های دارای برنامه اخذ شهروندی از طریق سرمایه گذاری در کنوانسیون همکاری متقابل در امور مالیاتی در میان 128 عضو فعالیت دارند؟

 مالتا

 قبرس

 آنتیگوا و باربودا

 دومینیکا

 گرانادا

 سنت کیتس و نویس

 سنت لوسیا

 ترکیه

• وانواتو

 

کدام یک از کشور های دارای برنامه شهروندی از طریق سرمایه گذاری، لایحه تبادل خودکار اطلاعات مالی حساب ها در میان 105 کشور عضو را امضاء کرده اند؟

• مالتا - سپتامبر 2017

• قبرس - سپتامبر 2017

• آنتیگوا و باربودا - سپتامبر 2018

• دومینیکا - سپتامبر 2020

• گرانادا - سپتامبر 2018

• سنت کیتس و نویس - سپتامبر 2018

• سنت لوسیا - سپتامبر 2018

• ترکیه - سپتامبر 2018 

• وانواتو - سپتامبر 2018

معاهده دوجانبه مالیات

معاهده دوجانبه مالیات، توافق بین دو یا چند کشور است که بر اساس این معاهده میزان مالیاتی را که یک فرد یا شرکت بین المللی باید پرداخت کند، کاهش می دهد، بنابراین فرد یا شرکت مجبور نیست برای یک درآمد دو بار مالیات پرداخت کند: تحت معاهده دوجانبه مالیات، هنگامی که مالیات بر درآمد در کشور محل اقامت پرداخت شود، دیگر نیازی به پرداخت مجدد مالیات در کشوری که درآمد از آنجا کسب شده است، نیست.

• آنتیگوا و باربودا معاهده دوجانبه مالیاتی با انگلستان و امارات متحده عربی دارد.

• دومینیکا دارای معاهده دوجانبه مالیاتی با بریتانیا، ایالات متحده و کشورهای عضو حوزه کارائیب برای جلوگیری از پرداخت مجدد مالیات بر درآمد حاصل شده از کشور دومینیکا است.

• قبرس با 65 کشور معاهده دوجانبه مالیاتی دارد.

• گرانادا با 2 کشور بریتانیا و ایالات متحده آمریکا معاهده دوجانبه مالیاتی دارد.

• مالتا دارای معاهده دوجانبه مالیاتی با بیش از 70 کشور است.

• سنت کیتس و نویس، طرف قرارداد معاهده دوجانبه مالیاتی با دانمارک، نروژ، سوئد، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده آمریکا است.

• ترکیه دارای معاهده دوجانبه مالیاتی با بیش از 80 کشور است.

• سنت لوسیا معاهده دوجانبه مالیاتی با هیچ کشوری به جز کشورهای حوزه کارائیب ندارد. 

 علاوه بر این، کشورهای عضو حوزه کارائیب نیز در عدم پرداخت مجدد مالیات مشارکت می کنند.

مالیات بر شهروندی

مالیات بر شهروندی بسیار منحصر به فرد است و تنها در ایالات متحده و اتیوپی وجود دارد. در ایالات متحده شهروندان و افراد مقیم غیر شهروند باید برای درآمد جهانی خود مالیات بپردازند. در حالیکه تعهد پرداخت مالیات برای شهروندان آمریکایی حتی هنگاهی که شهروندی خود را لغو کرده اند تا 10 سال ادامه دارد، لغو شهروندی و تعهدات مالیاتی آن در اتیوپی غیرممکن است.

مالیات مضاعف

به طور همزمان می توان در چند کشور مقیم مالیاتی بود. با این حال، اگر دولت ها وارد توافقنامه اجتناب از پرداخت مالیات مضاعف شوند، فرد تنها در یکی از این کشورها مشمول پرداخت مالیات می شود. به این ترتیب، شما برای یک درآمد دو بار مالیات پرداخت نخواهید کرد. 

مالیات بر درآمد جهانی

تمامی افراد در ایالات متحده باید برای درآمد جهانی خود مالیات پرداخت کنند. این قانون شامل افراد دارای گرین کارت، شهروندان یا افراد مقیمی است که 183 روز در سال را در آن کشور زندگی می کنند. سایر کشورهایی که فرد در آنجا برای درآمد جهانی خود باید مالیات پرداخت کند عبارتند از لیبی، کره شمالی، اریتره و فیلیپین. در برخی از کشورها، افرادی که تنها اقامت دائم دارند به طور خودکار برای درآمد جهانی آنها مالیات تعیین می شود.

*گزارش مالیاتی استاندارد یک استاندارد اطلاعاتی برای تبادل خودکار اطلاعات در رابطه با حساب های بانکی در سطح جهانی، بین مقامات مالیاتی و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است که هدف آن جلوگیری از عدم پرداخت مالیات است.

  

 

برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های اخذ اخذ تابعیت و پاسپورت دوم از طریق سرمایه گذاری با مشاوران کنکاش تماس حاصل فرمایید.