اقامت اروپا از طریق سرمایه گذاری در اوراق قرضه

اقامت اروپا از طریق سرمایه گذاری

علاوه بر خرید ملک که یک روش خوب برای اخذ اقامت اروپا از طریق سرمایه گذاری می باشد روش دیگری نیز برای اخذ اقامت اروپا از طریق سرمایه گذاری وجود دارد که روش خرید اوراق قرضه می باشد و برخی کشورها از جمله انگلستان، بلغارستان،  مالتا و مجارستان برنامه های اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری خود را بر اساس آن نهاده اند. این روش نیز یک  روش بسیار محبوب می باشد، چرا که مانند خرید ملک، یک روش سرمایه گذاری غیر فعال است و حتی از خرید ملک هم دردسر کمتری دارد. همچنین چنانچه اخذ اقامت اروپا از طریق سرمایه گذاری در خرید اوراق قرضه دولتی باشد مانند کشور مالتا و بلغارستان و انگلستان این نوع سرمایه گذاری یک روش بسیار امن است و تنها نوع سرمایه گذاری در اروپا محسوب می شود که متقاضی می تواند مطمئن باشد بعد از چند سال که معمولا پنج سال است کل مبلغ سرمایه گذاری خود را بدون کم و کاست از دولت کشور مربوطه پس خواهد گرفت.

اخذ اقامت اروپا از طریق سرمایه گذاری در خرید اوراق قرضه دولتی یک روش بسیار سریع و امن برای این منظور است که معمولا در حدود شش ماه به نتیجه می رسد و بدون ملزم کردن افراد برای زندگی در این کشورها ( به جز انگلستان که دارندگان اقامت آن باید حداقل شش ماه در سال را در این کشور زندگی کنند) به آنها امکان داشتن اقامت و سفر آزادانه به کشورهای حوزه شنگن را می دهد.

اقامت اروپا از طریق سرمایه گذاری با شرکت کنکاش

شرکت کنکاش متخصص اخذ اقامت اروپا از طریق سرمایه گذاری می باشد. با سی سال تجربه تنها حوزه فعالیت شرکت کنکاش  انواع روش های اخذ اقامت و پاسپورت از طریق سرمایه گذاری می باشد و تجربه و شبکه وسیعی از متخصصان حرفه ای در مورد اخذ اقامت اروپا از طریق سرمایه گذاری در اختیار دارد و همواره صادقانه همراه سرمایه گذاران بوده است.

 کشور مالتا دارای ارزانترین برنامه اخذ اقامت اروپا از طریق سرمایه گذاری است. افراد می توانند از طریق برنامه اخذ اقامت این کشور بر اساس قوانین مالیاتی، اقامت این کشور را بدست آورند. این برنامه نیازی به شرط حضور یا امتحان زبان ندارد.

 

 

به منظور مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر در مورد اخذ اقامت اروپا از طریق سرمایه گذاری با مشاوران کنکاش تماس حاصل فرمایید.