افزایش قابل توجه متقاضیان اخذ شهروندی پرتغال

شهروندی پرتغال

براساس آخرین گزارش های منتشر شده توسط اداره مهاجرت پرتغال، تعداد متقاضیان اخذ  شهروندی پرتغال در سال 2018 به میزان قابل توجهی (تقریبا 11 درصد) افزایش یافته است.

تقریبا یک سوم از متقاضیان اخذ شهروندی پرتغال در سال 2018 ، که با درخواست آن ها موافقت شده است، شهروندان برزیلی هستند.

 

در سال 2018 اداره مهاجرت پرتغال در کل 41,324 درخواست شهروندی پرتغال را ثبت کرد. این رقم نسبت به سال قبل 10.9 درصد افزایش یافته است. 

شهروندی پرتغال

در مجموع از میان تمام  33,839 پرونده درخواست شهروندی، 32,414 رای مثبت و 1,425 رای منفی صادر شد که از این تعداد بیشترین متقاضیان از میان کشورهای زیر بودند:

شهروندی پرتغال

اخذ شهروندی پرتغال از طریق اخذ اقامت

از بین درخواست های شهروندی ارائه شده،  70 درصد از درخواست ها مربوط به تبدیل اقامت به شهروندی (شامل دارندگان کارت اقامت پرتغال از طریق سرمایه گذاری) و 16 درصد از درخواست ها از طریق ازدواج (پس از 3 سال) بودند.

یکی از روش های اخذ شهروندی پرتغال (پاسپورت دوم)، اخذ اقامت و درخواست برای شهروندی پس از 5 سال است. به این صورت که متقاضی اخذ شهروندی در ابتدا از طریق یکی از برنامه های اخذ اقامت از جمله گلدن ویزا یا انجل ویزا اقدام می کند و پس از 5 سال در صورت رعایت الزامات لازم از جمله قبولی در آزمون زبان پرتغالی و رعایت شرط حضور برای اخذ شهروندی درخواست می دهد.

تاکنون 800 برزیلی در طرح گلدن ویزا سرمایه گذاری کرده اند و پس از چینی ها به دومین گروه بزرگ سرمایه گذاران در پرتغال تبدیل شده اند.

شهروند پرتغال شهروند کل اتحادیه اروپا است و حق زندگی، کار، تحصیل و بهره مندی از خدمات درمانی را در کل اتحادیه اروپا دارد.

 

 

 

برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های اخذ شهروندی پرتغال با مشاوران کنکاش تماس حاصل فرمایید.