اخذ اقامت آمریکا از طریق پاسپورت کشور ترکیه یا مونته نگرو

اقامت آمریکا

EB-5

برنامه اخذ اقامت آمریکا از طریق سرمایه گذاری یا برنامه EB-5 از سال 1990 به منظور بهبود اقتصاد آمریکا از طریق ایجاد شغل و سرمایه گذاری ایجاد شد. مهاجرانی که قصد اخذ اقامت آمریکا را دارند، باید در کسب و کار هایی که با مشکل مواجه شده اند یا شرکت های تجاری جدید سرمایه گذاری کنند. هر سال 10,000 ویزای EB-5 وجود دارد. همچنین از سال 1992، 3,000 ویزای EB-5 برای سرمایه گذاران در مرکز های محلی به منظور بهبود رشد اقتصادی در نظر گرفته شد.

 2 روش برای سرمایه گذاری در برنامه EB-5 وجود دارد تا متقاضی بتواند برای خود و خانواده اش اقامت دائم آمریکا را بدست آورد: سرمایه گذاری 500,000 دلاری یا 1,000,000 دلاری در کسب و کار جدید و ایجاد 10 موقعیت شغلی در آمریکا در مدت 2 سال

E-2

 معاهده E-2  به شهروند دارنده این معاهده اجازه اخذ پذیرش در آمریکا در عوض سرمایه گذاری به ارزش معین در کسب و کار های آمریکا را می دهد.

ایران معاهده E-2 با آمریکا دارد اما به دلیل قانون منع ورود ایرانیان به آمریکا، اخذ اقامت آمریکا برای ایرانیان آسان نیست.

کشور ترکیه و کشور مونته نگرو هم معاهده E-2 با آمریکا دارند و در نتیجه اگر فردی شهروند ترکیه یا مونته نگرو باشد، می تواند برای اخذ اقامت آمریکا اقدام کند و با پروسه ای آسان تر روبرو شود. پروسه EB-5 با داشتن پاسپورت کشور ترکیه، 2 سال طول می کشد و هر سال 700 نفر با داشتن شهروندی و پاسپورت کشور ترکیه می توانند وارد این برنامه شوند. در حال حاضر، تعداد افرادی که برای این برنامه اقدام می کنند، حدودا سالی 40-50 نفر است.

در نتیجه، با وجود اینکه پاسپورت کشور ترکیه دسترسی بدون ویزا به حوزه شنگن را ندارد، به دلیل اینکه ترکیه عضو معاهده E-2 است، افراد با داشتن شهروندی ترکیه می توانند برای اخذ اقامت آمریکا اقدام کنند و به همین علت داشتن پاسپورت کشور ترکیه ارزشمند است.

پاسپورت مونته نگرو هم علاوه بر دسترسی بدون ویزا به شنگن، پروسه اخذ اقامت آمریکا را تسهیل میکند.

به طور کلی، با وجود اینکه افراد با تابعیت ایرانی خود نمیتوانند به آسانی اقامت آمریکا را بدست آورند، اخذ پاسپورت یکی از این دو کشور می تواند به اخذ اقامت آمریکا کمک کند.

 

صفحه مرتبط : اقامت اروپا 

 

برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های اخذ پاسپورت ترکیه یا پاسپورت مونته نگرو با مشاوران کنکاش تماس حاصل فرمایید.